Digitālā bibliotēka Zinātnieku naktī 26. septembrī

Jau trešo gadu Latvijā noris Zinātnieku nakts. Piektdienas vakarā plašākai publikai būs atvērti zinātniskie institūti, kā arī vairāku augstskolu fakultātes, kur interesenti varēs piedalīties zinātniskos eksperimentos, iesaistīties diskusijās un uz brīdi iejusties zinātnieka ādā.

Pirmo reizi Zinātnieku naktī piedalīsies Latvijas Nacionālā bibliotēka. Piektdien, 26. septembrī, no 18.00–21.00 Tērbatas ielā 75 jūs gaidīs Restaurācijas un digitalizācijas nodaļas darbinieki, lai iepazīstinātu ar savu darbu. Tie, kam interesē bibliotēkas krājuma digitalizācija, varēs iepazīties ar iespieddarbu skenēšanas un metadatu izveides procesu.

Programmā:

Kas notiek ar laika zoba skartām un daudz pārcietušām, taču vērtīgām grāmatām? Kā tās atgriežas atpakaļ dzīvē? Par to, cik smalks un profesionāls darbs jāiegulda, lai atjaunotu laika gaitā cietušos iespieddarbus — grāmatas, laikrakstus, plakātus, kartes, nošu un grafikas darbus — stāstīs LNB restauratori.

Interesentus gaida arī aizrautīgs stāsts par LNB restauratoru atjaunoto inkunābulu Clemens V. Constitutiones — 1476. gadā Bāzelē M. Venslera tipogrāfijā iespiestās pāvesta Klementa V (1264–1314) apkopotās baznīcas tiesību normas. Inkunābula oriģinālajā iesējumā ar kolorētām agrīnā metālgriezuma gravīrām vāku iekšpusē brīnumainā kārtā bija saglabājusies Aglonas bazilikas bibliotēkā un ir uzskatāma par unikālu atradumu gan bibliotekāriem, gan kultūrvēsturniekiem.

Zinātkārajiem būs iespēja klātienē vērot gan restaurācijas, gan arī iespieddarbu digitalizācijas (skenēšanas, metadatu veidošanas) procesu.