DOM sistēmai – 1 gads!

Šajās dienās LNB un Microsoft Latvia kopīgi izstrādātajai Digitālo objektu pārvaldības sistēmai – DOM (angliskās versijas abreviatūra) aprit viens gadiņš! Ja pavisam precīzi, tad 2007. gada 27. aprīlī tika noslēgts trīspusējs līgums starp LNB, Valsts aģentūru “Kultūras informācijas sistēmas” un Microsoft Latvia par digitālo objektu pārvaldības sistēmas izstrādi, kura ļautu jebkurai Latvijas kultūras atmiņas institūcijai (bibliotēkai, muzejam, arhīvam) pievienot savus digitālos objektus Digitālajai bibliotēkai, ko pēc tam jebkurš interesents varētu apskatīt Digitālās bibliotēkas portālā. Patiesībā darbs pie DOM sistēmas aizsākās jau 2006. gadā un ideju līmenī – pat vēl agrāk, taču par galveno atskaites punktu šoreiz varētu uzskatīt tieši izstrādes līguma noslēgšanas brīdi.

 Vienošanās protokols

Vienlaicīgi ar DOM izstrādes līguma noslēgšanu tika parakstīts arī Vienošanās protokols starp LNB un Microsoft Latvia par sadarbību, popularizējot un attīstot Latvijas digitālās bibliotēkas risinājumus.

Kas paveikts šai laikā un kā pagāja šis DOM sistēmas izstrādes gads?

Lai arī DOM sistēmas izstrāde, līdzīgi kā daudzas citas informācijas sistēmas, aizsākās balstoties uz samērā detalizētu Tehnisko specifikāciju, tomēr bija nepieciešams milzum daudz cilvēkstundu, interviju, analīzes un dažreiz arī nelielu strīdu ar izstrādātājiem līdz nonācām pie daudz maz vienota redzējuma par DOM sistēmu. Faktiski pirmos divus dzīves mēnešus – maiju un jūniju, DOM sistēma eksistēja tikai “uz papīra”.

Pirmos DOM sistēmas prototipus saņēmām 2007. gada jūlijā.

Vairāki nākamie mēneši pagāja “tenisa spēles režīmā” – no izstrādātājiem saņēmām kārtējos jaunumus, izvērtējām un sniedzām pretī savus komentārus/iebildumus/lūgumus. Izstrādātāji balstoties uz LNB vēlmēm turpināja izstrādi, pēc kāda laika piegādāja nākamo DOM prototipu un mēs atkal – savus komentārus un vēlmes.

2007. gada oktobrī, redzot, ka diez vai izdosies pabeigt DOM izstrādi sākotnēji plānotajos termiņos (2008. gada februāris), tika pieņemts lēmums sadalīt DOM sistēmas izstrādi divos laidienos. Nedaudz vienkāršojot, DOM 1. laidiens paredz pilnībā nodrošināt datu ievadīšanas funkcionalitāti, bet DOM 2. laidienā tiks piegādāta arī Digitālās bibliotēkas portāla daļa.

DOM 1. laidienu saņēmām 2008. gada 31. martā – precīzi tajā datumā, kurā bijām solījuši to izdarīt I. Godmaņa valdības deklarācijā. DOM 2. laidienu plānojam saņemt 2008. gada jūnijā/jūlijā.

DOM sistēmas galvenās “fīčas”:

  • Unikāls datu ilgtermiņa glabāšanas mehānims. DOM ir informācijas sistēma, kuras pienākums būs saglabāt informāciju desmitiem, simtiem gadu situācijā, kad neviens elektroniskais datu nesējs pagaidām vēl tik ilgi nemaz nav eksistējis un nav pierādījis sevi kā līdzvērtīgu kaut vai papīram. Lai nodrošinātu informācijas mūžsaglabāšanu, DOM datu krātuves arhitektūrā iestrādātas tādas lietas, kā īpašs transakciju mehānisms, elektroniskie paraksti un pārparaksti, automatizējama datņu “veselības pārbaude”, bojātās informācijas atjaunošana ar automātiskās sinhronizācijas mehānismiem, strikti pieejas ierobežojumi (aizliegta dzēšanas funkcionalitāte datu krātuvē) un daudz citu risinājumu.
  • Lielu informācijas apjomu apstrāde. DOM sistēma ir projektēta darbam ar miljonos mērāmu objektu skaitu, kur atsevišķu datņu izmērs varētu sasniegt 20 GB.
  • Elastīgums. Tā kā DOM sistēma projektēta gan bibliotēkām, gan muzejiem, gan arhīviem un nevaram paredzēt ar kādiem objektiem un formātiem nāksies strādāt pat tuvāko gadu laikā, tad datu ievadīšanas mehānisms bija jāveido pēc iespējas elastīgāks. Piemēram, datu ievadīšanas formas varēs sagatavot praktiski jebkuram objektu tipam, arī pievienojamo datņu formātu saraksts nekā nav ierobežots.
  • Kvalitātes kontrole. Tipiskā situācijā katru digitālo objektu apstrādās trīs kvalitātes kontrolieri – redaktori, kas nodrošinās tikai pārbaudītas informācijas publicēšanu digitālajā bibliotēkā.
  • Procesu atuomatizācija. DOM sistēma nodrošinās automatizētus procesus ne tikai datu krātuvē, kur tie tiks izmantoti digitālo objektu “regulārai veselības pārbaudei”, bet arī datu ievadīšanas procesā. Piemēram, no tā sauktajām arhīvdatnēm (raw jeb izejmateriālu datnes, kas rodas tieši digitalizācijas procesā) DOM sistēma varēs automātiski sagatavot lietotājdatnes (datnes publicēšanai digitālās bibliotēkas portālā). DOM sistēma no digitālo objektu datnēm automātiski “izvilks” un saglabās tehnisko informāciju.

Lai vēl vairāk pasvītrotu cik nopietna “spēļmantiņa” būs DOM sistēma, jāpiemin, ka tā tiks darbināta divās vidēs:

  • Testa vidē – uz 6 serveriem.
  • Produkcijas vidē – 2 datu centros uz 22 serveriem (!) un 2 SAN datu krātuvēm.

DOM sistēmas datu ievades moduļa 1. gada jubilejas albums:

Digitālo objektu meklēšanas logs Metadatu forma Digitālā objekta apstrādes vēsture Uzdevumu saraksts Klasifikators

Viena doma par “DOM sistēmai – 1 gads!

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s